Radhusen som vi har byggt ovanför Riggen i Karlshamn kammade hem priset Årets Stadsbyggnadspris 2017.  Det är Karlshamns kommun står bakom priset och delar av motiveringen löd: ”Med sympatisk enkelhet har nytillskottet anpassats till byggtraditionen – småskalighet, lugn färgsättning och uppdelning i tydliga och enkla volymer som ger spännande rytmik och harmoni. De djärva gavlarna mot Drottninggatan annonserar bostäderna och berättar om vad som har skett på taket samtidigt som de bidrar till en levande gatumiljö.” Ett fantastisk spännande projekt!