Bild på hus på Tegebruksbacken, byggt av PMB Sverige.

Bild på hus på Tegebruksbacken, byggt av PMB Sverige.