Bild. Renovering av kyrktornet i Lackalänga, PMB Sverige.

Bild. Renovering av kyrktornet i Lackalänga, PMB Sverige.