Bild på hus med prefabricerade betongväggar på Verkö. Byggt av PMB Sverige.

Bild på hus med prefabricerade betongväggar på Verkö. Byggt av PMB Sverige.