Bild på Johan Persson, försäkringsskador/fukttekniker, PMB Sverige.

Bild på Johan Persson, försäkringsskador/fukttekniker, PMB Sverige.